počet produktů: 0
cena: 0,00 Kč
statické stránky
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 16
týden: 110
celkem: 947197

SLEVA NA VŠE 50%

 

Reklamační podmínky

Na veškeré zboží nabízené na www.detske-hadriky.cz  poskytuje prodávající záruku 24 měsíců (není-li uvedeno jinak).

Vznikne-li na zboží reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci osobně nebo písemně. Oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Hanková Dana, Dolní Přím 12, nebo na e-mailové adrese: reklamace@detske-hadriky.cz, případně na tel. čísle 776 594 940

Oznámení o závadách musí obsahovat:- jméno kupujícího
- adresu kupujícího
- telefon, popř. e-mail

- kopie prodejního dokladu
- podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.

 

Po obdržení oznámení o závadách bude prodávající kupujícího informovat o následném postupu v závislosti na druhu zboží, zejména o tom, kam má kupující na vlastní náklady vadné zboží doručit (adresa prodávajícího, autorizovaný servis apod.).

Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující doložil doklad o koupi zboží a záruční list reklamovatelného výrobku (byl-li spolu s výrobkem dodán).

V případě, že je zboží potřeba zaslat prodávajícímu nebo autorizovanému servisu, je kupující povinen zboží zabalit do originálního obalu, popř. na vlastní náklady zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží předaného k přepravě nemusí být reklamace uznána.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v České republice, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

Poskytnutá záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.